Ako nakupovať?

Ponúkaný tovar je možné zakúpiť cez internet, e-mailom alebo osobne. Tovar je možné si objednať aj formou e-mailu, telefonicky alebo ho zakúpiť osobne na našej adrese.

Tovar je možne objednať

  • cez e-shop www.hifol.sk
  • cez e-mail shop@hifol.sk
  • telefonicky na mobilnom čísle 0915 105 555
  • osobne na adrese: Turbínová 1, 831 04 Bratislava 2

Pri objednávke e-mailom nezabudnite poznačiť

  • meno/obchodné meno a sídlo kupujúceho
  • IČO a DIČ – ak je registrovaný platca DPH
  • názov, kód tovaru a počet kusov
  • spôsob prevzatia (príp. adresu doručenia)
  • kontaktný telefón (pre kuriéra a tiež pre prípad problému s dodávkou tovaru)
Dodacie podmienky

Vybavenie objednávky

Objednávky vybavujeme do 5 pracovných dní. V prípade že tovar je vypredaný alebo vznikol problém s jeho dodávkou, budeme vás telefonicky kontaktovať. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne vtedy, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho.

Dodávka tovaru

Tovar je možné vyzdvihnúť buď osobne na adrese Turbínová 1, 831 04 Bratislava 2, alebo formou dobierky cez kuriérsku službu.

Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru (forma dobierky) si skontrolujte, či nie je poškodený obal od prepravcu. V prípade, že je obal poškodený žiadajte spísanie protokolu o poškodení alebo tovar nepreberajte a kontaktujte nás telefonicky na mobilnom čísle 0915 105 555.

Reklamácie

Na ponúkaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ nie je uvedené inak. Ako záručný list Vám slúži daňový doklad, ktorý je pribalený ku každej zásielke. Tento doklad je potrebné uschovať a pri reklamácii sa ním preukázať. Pri poškodenom obale tovaru (zásielková forma) nás bezodkladne kontaktujte telefonicky na mobilné číslo 0915 105 555. Inak za škody spôsobené prepravcom neručíme. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na daňovom doklade alebo na vašej objednávke je potrebné nás kontaktovať a to najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia zásielky.

V prípade rozdielu má kupujúci nárok na

a, dodanie chýbajúceho tovaru
b, zľavu z kúpnej ceny
c, odstúpenie od zmluvy

Sme povinný reklamáciu vybaviť v zákonnej dobe 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

Ochrana osobných dát

Zaväzujeme sa, že vaše osobné dáta udávané pri registrácii alebo objednávke e-mailom nebudú poskytnuté tretej osobe. Vaše osobné dáta nám slúžia na zabezpečenie a skvalitnenie našich služieb. Ďalej sa zaväzujeme, že na prianie zákazníka budú dáta vymazané z našej evidencie a to aj bez udania dôvodu.
Na stránke www.hifol.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Kontakt

Tento internetový obchod prevádzkuje firma Hifol, spol. s r.o. a je plne zodpovedná za okolnosti spojené s jeho prevádzkou. Ponúkaný inštalačný materiál je možné vidieť a aj zakúpiť v našej prevádzke na ulici Turbínová 1 (na pravej strane pred vjazdom do areálu PRESPOR) v Bratislave – tu je mapa.

Adresa sídla firmy – korešpondenčná adresa

Hifol, spol. s r.o.
Viglašská 5
851 07 Bratislava

IČO: 35900148
Obchodný register: Bratislava
Oddiel: s.r.o, Vložka: 33132
Deň zápisu spoločnosti: 14. 9. 2004